gwarancja jakości

Warunki gwarancji:

-higienizacja jamy ustnej (usuwanie kamienia i osadu) co 6 mies.
-utrzymanie higieny jamy ustnej zgodnie z zaleceniami lekarza
-odbywanie wizyt kontrolnych co 6 mies.

Gwarancja nie obejmuje:
-prac tymczasowych
-koron tymczasowych
-protez natychmiastowych, osadzonych bezpośrednio po usunięciu zębów, a wymagające podścielenia po o. 6 tyg.
-pracy, przy której wykonaniu pacjent został poinformowany o ich ograniczonej gwarancji
-kiedy bezpośrednio po  przeprowadzonym leczeniu jest

konieczność przeprowadzenia leczenia kanałowego -pacjent ponosi koszty leczenia kanałowego.

Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:

-niedostatecznej higieny jamy ustnej
-złamań koron zębów pomiędzy wizytami bądź w tracie leczenia kanałowego koron zębów po leczeniu kanałowym nieodbudowanych protetycznie
-brak przestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniami protetycznym -uzupełnienie tylko części braków zębowych powodując przeciążenia strefy uzupełnionej protetycznie -nieodbywania zalecanych wizyt kontrolnych
-urazów mechanicznych-naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu -istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący(cukrzyca, padaczka, osteoporoza, stany po napromieniowaniu i terapii cytostatykami)
-urazów mechanicznych
-naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu
-istniejacego schorzeniamajacego niekorzystny wpływ na układ żujący(cukrzyca, padaczka,osteoporoza, stany po napromieniowaniu i terapii cytostatykami

 

czytaj więcej

Odpowiadamy w pełni za jakość naszej pracy i udzielamy na nią rocznej gwarancji.